— Wij verhogen uw comfort
Comfortlift Orona
  • Home
  • Blog
  • Mantelzorg: wat is het, wie kan het doen en wat houdt het in?

Mantelzorg: wat is het, wie kan het doen en wat houdt het in?

vrijdag 04 juni 2021
Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorger. Op die dag worden alle mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet, want hun belang mag niet onderschat worden. Maar wat houdt mantelzorg nu precies in? Je ontdekt het hieronder.


Je wordt mantelzorger vanuit persoonlijke band

Je bent mantelzorger van zodra iemand uit je nabije omgeving extra hulp en zorg nodig heeft en jij die, al dan niet samen met anderen, gaat bieden. Mantelzorg komt altijd voort uit een persoonlijke band en relatie. De mantelzorger voelt genegenheid voor de persoon die hij zorg biedt, en wil hem daarom graag helpen. Die persoon kan een partner zijn, maar ook (groot)ouders en andere familieleden. Ook vrienden, buren, collega’s… kunnen op een bepaald moment bijkomende ondersteuning nodig hebben.

Het grootste verschil met mantelzorg en professionele zorg is dat professionele zorgverleners volgens vaste tarieven vergoed worden en vrijwel altijd op afspraak werken. Professionele zorg is met andere woorden niet altijd beschikbaar, en gaat vaak ook gepaard met een prijskaartje. Verwar mantelzorg ook niet met vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kiezen daar, net als professionele zorgverleners, zelf voor en zijn typisch ook aangesloten bij een vereniging.

Uiteenlopende redenen om mantelzorg te bieden

De redenen waarom iemand mantelzorg krijgt, lopen uiteen. Zo kan dat door ziekte zijn, waardoor de zorg soms ook maar van tijdelijke duur is. In andere gevallen is de mantelzorg dan weer permanent. Naast ziekte, kunnen ook een fysieke of verstandelijke beperking, ouderdom of een psychische aandoening ervoor zorgen dat iemand mantelzorg nodig heeft.

Mantelzorg overkomt je bijna altijd. Je rolt er als het ware in, waardoor het ook moeilijk te voorspellen is wanneer het opnieuw zal eindigen.

Uiteenlopende invullingen van mantelzorger

De precieze invulling van de mantelzorg verschilt natuurlijk van situatie tot situatie. Over het algemeen helpt de mantelzorger met huishoudelijke taken, ziet hij erop toe dat de hulpbehoevende goed verzorgd wordt en biedt hij ook emotionele of administratieve ondersteuning. Vaak is dat thuis, maar ook wanneer de hulpvrager in een residentiële instelling zoals een woonzorgcentrum woont, blijft men van mantelzorg spreken.

Ondersteuning mantelzorgers

Ineens de rol van mantelzorger op moeten nemen, is niet altijd evident. Daarom kunnen de mantelzorger of de persoon voor wie hij zorgt vaak ook bijkomende steun krijgen. Denk aan premies, maar ook de mogelijkheid om verlof op te nemen om voor iemand te kunnen zorgen, bijvoorbeeld via tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Als de hulpbehoevende bij de mantelzorger inwoont, kan er ook hulp aan huis komen. In datzelfde opzicht zijn er ook middelen beschikbaar om de woning te kunnen aanpassen waar nodig, bijvoorbeeld door een traplift of huislift te installeren. In België zijn er ook verschillende verenigingen die tips en advies bieden aan mantelzorgers. Er zijn in Vlaanderen zes erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. U kunt ook eens kijken op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg voor informatie, tips en publicaties rond mantelzorg: www.mantelzorgers.be.

Mantelzorg brengt vaak extra kosten met zich mee. Om die extra kosten op te vangen kan je controleren of jij, of de persoon voor wie je zorgt, recht hebt op:

  • Een mantelzorgpremie: heel wat gemeenten bieden een mantelzorgpremie aan voor mantelzorgers. Informeer er naar bij je gemeente.
  • Een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering voor niet-medische zorg.

Bedankt aan alle mantelzorgers voor hun inspanningen!