• Meer dan 50 jaar ervaring en know-how
  • Service 24/24 - 7/7 - ook op zon- en feestdagen
  • Alles wordt op maat gemaakt en geïnstalleerd
  • Lange levensduur door betaalbaar onderhoud

Algemene voorwaarden

Gebruiksovereenkomst Liften Coopman Orona NV afdeling Comfortlift Orona, hierna kortweg genoemd Comfortlift Orona .

Comfortlift Orona bedankt u voor uw bezoek aan onze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande verklaringen. Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij vinden het belangrijk dat u onze website in volle vertrouwen kan bezoeken. Daarom geven wij u graag verduidelijking wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, zullen als volgt worden gebruikt:

  • Informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.
  • De opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
  • We zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Comfortlift Orona en haar producten/diensten op de hoogte te houden.

We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden.

Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, of indien u uw gegevens uit onze bestanden wil laten verwijderen, dan kunt u ons dat melden.

Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Comfortlift Orona . U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Comfortlift Orona en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website, onder welke vorm ook, mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Comfortlift Orona . Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Alle materiaal op deze website is onderworpen aan de eigendomsrechten van Comfortlift Orona en zal steeds eigendom van Comfortlift Orona blijven.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Comfortlift Orona verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Comfortlift Orona aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verliezen en onkosten in verband met of wegens het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van gelijk welke informatie en gebruikersprogramma’s op deze website voor welk doel ook.

Opmerkingen, vragen en mededelingen

Comfortlift Orona wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle niet-persoonsgebonden door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Door Comfortlift Orona materiaal te sturen, geeft u aan Comfortlift Orona het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Comfortlift Orona de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat kenbaar worden gemaakt, zonder bindende kracht weliswaar.

Rechtspraak

Het staat Comfortlift Orona vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Einde van deze gebruiksvoorwaarden.

Uitleg en details over iedere lift.
Ontvang de gratis brochure

Onze klantendienst staat u graag te woord
Bel gratis 0800 20 950
Bel mij op