• Meer dan 50 jaar ervaring en know-how
  • Service 24/24 - 7/7 - ook op zon- en feestdagen
  • Alles wordt op maat gemaakt en geïnstalleerd
  • Lange levensduur door betaalbaar onderhoud

Subsidies

Komt u in aanmerking voor subsidies?

De overheid voorziet verscheidene subsidie- en premieregelingen voor het laten aanpassen van uw woning. Het plaatsen van een liftinstallatie hoort hier meestal bij. Vraag onze adviseur om na te gaan voor welke premies u eventueel in aanmerking komt, wij hebben veel ervaring met dergelijke dossiers!

VAPH (VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP)

Indien u jonger bent dan 65 jaar op het moment van eerste inschrijving bij het VAPH, dan maakt u kans op een maximale vergoeding van € 8.399.71 voor de aankoop van uw traplift. Aan deze inschrijving gaat een medische indicatie vooraf. Na inschrijving krijgt u een persoonlijk VAPH-nummer, wat u uw leven lang kunt gebruiken. Indien u ouder bent dan 65 is een aanvraag ook mogelijk, als u maar voor uw 65e stond ingeschreven en over een VAPH-nummer beschikt. Voor Wallonië betreft het hier een AVIQ-nummer en voor het Duitstalig gebied de DPB.

Bovendien heeft u, mits goedkeuring van het VAPH, recht op 188.38 euro tegemoetkoming per jaar voor het onderhoud van uw traplift en kan 20% van het refertebedrag gebruikt worden voor eventuele herstellingskosten.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het VAPH

Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Bent u 65 of ouder, en wenst u een tegemoetkoming te verkrijgen voor woningaanpassingen, dan moet u bij het Agentschap Wonen Vlaanderen aankloppen. De premie bedraagt de helft van de kostprijs van de werken en maximaal € 1250.

Let wel, hiervoor moet voldaan worden aan enkele voorwaarden:

  • Uzelf, uw partner of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum ouder dan 65 jaar.
  • Het netto belastbaar inkomen van de bejaarde en het inkomen van zijn eventuele partner mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 30 640 euro. Per persoon ten laste mag u daar 1600 euro bijtellen.
  • De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats.

Voor meer informatie, kan u terecht op de website van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Gemeentelijke premies

Verschillende gemeenten in Vlaanderen beschikken over een tussenkomst in de kosten voor het aanpassen van de woning ten voordele van een persoon met een handicap en/of senioren.
Doe navraag bij uw gemeente naar de voorwaarden en grootte van de verschillende premies.
U kan tevens gebruik maken van de premiezoeker. In een eerste scherm op deze site kan u uw gemeente aantikken, waarna u een lijst krijgt van alle mogelijke premies die in die gemeente gelden.

Uitleg en details over iedere lift.
Ontvang de gratis brochure

Onze klantendienst staat u graag te woord
Bel gratis 0800 20 950
Bel mij op